G-PV66C0G2HX

Общи условия


Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина ни  в уеб сайта www.hockeycamel.com


Използвайки онлайн магазина ни в уеб сайта www.hockeycamel.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.
Този документ съдържа Общите условия, според които
Червена звезда спорт ООД ,ЕИК:200203369 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Клисура 2-4 извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.hockeycamel.com, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса  www.hockeycamel.com   ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на  www.hockeycamel.com  или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА,