ГАРАНЦИЯ

ГАРАНЦИЯ

Всички продукти, предлагани от Hockey camel - спортна екипировка са нови в оригинални опаковки на Reebok CCM със съответния гаранционен срок определен от производителя и съгласно закона за защита на потребителите. При възникване на дефект в рамките на гаранционния срок се обръщайте към Hockey camel, чийто адреси ще намерите изписани в гаранционната карта на вашия продукт. Спортна екипировка трябва да се върне заедно с издадената от нас касова бележка , гаранционна карта и оригинална опаковка.

РЕКЛАМАЦИЯ

1. При констатация на дефектен продукт до 7 дни от закупуването му ние се ангажираме той да бъде заменен с нов или да възстановим заплатените от Вас средства в пълен размер, не по-късно от 30 работни дни, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на рекламация.

Отказ от стока при онлайн покупка и връщането и е възможно в следните случай:

1.
Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента. 
В този случай стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на клиента или се възстановява платената сума, ако междувременно продуктът е изчерпан. 

2. Ако стоката има скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок от 24 часа от получаването на стоката. След съгласуване с екипът на Hockey camel продуктът ще бъде заменен с друг или ще бъде върната сумата, която е платена за него.
 
3. В случаите, предвидени в чл.55, ал. 1 от ЗЗП, купувачът може да упражни правото си в 7-дневен срок, да се откаже от поръчаната стока в случай, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката не е използвана и не е нарушена оригиналната и опаковка. 
Връщането на стоките по тази точка е за сметка на купувача! 

4. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена

5. Ако не е спазен срокът, обявен за доставка

6. Ако цената, която трябва да се плати не съответства на цената на която е поръчана стоката

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

Стоките могат да бъдат върнати само в случай че не са използвани и видът им не е нарушен по никакъв начин. Всички стоки се връщат само в оригиналната им опаковка, която трябва да е в оригиналният си вид- да не е повредена. В противен случай стоките не се приемат.