ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни се изискават само  единствено с цел да обслужим Вашата заявка. Вашите данни се преотстъпват само и единствено на куриерските служби с цел доставяне на заявената от Вас поръчка. Ние не преотстъпваме на трети лица информацията за нашите клиенти. Информацията се съхранява на сигурно място, което не е достъпно за трети лица.